Gród Secemin powstał w pełni średniowiecza gdzie wytworzył się lokalny węzeł komunikacyjny, albowiem z Secemina wybiegały gościńce w różnych kierunkach, łącząc ten region z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi Polski Piastowskiej. Jeden z gościńców prowadził na zachód przez Mstów, Częstochowę i dalej do Wrocławia i Kalisza. Drugi wiódł na północny wschód do Włoszczowy i Małogoszcza i dalej na Ruś. Do stołecznego Krakowa wiodły z Secemina gościńce przez Szczekociny i Żarnowiec lub Moskorzew i Mstyczów. Secemin był miastem królewskim lokowanym przed 1370 rokiem z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Najstarszy zachowany dokument dotyczący miejscowości jako miasta (oppidum) pochodzi z 1395 roku. Jest to wystawiony przez króla Władysława Jagiełłę akt nadania Secemina Piotrowi Szafrańcowi herbu Stary Koń.