„MIASTO SECEMIN W ŚWIETLE INWENTARZA Z 1795 ROKU” opublikowany w Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, T. VII: Miasta na pograniczach – konteksty i odniesienia, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Kraków – Lwów 2020 (str. 59 – 74).


Miasto Secemin w świetle inwentarza z roku 1795

dr Mariusz Lubczyński