Gmina Secemin położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego (stanowi najdalej wysunięta na zachód gminę w województwie), w powiecie włoszczowskim. Gmina Secemin leży na obszarze Niecki Włoszczowskiej, stanowiącej fizyczno-geograficzny mezoregion Wyżyny Małopolskiej. Jest to gmina mało zróżnicowana pod względem geograficznym, jak i gospodarczym. Obszar gminy w przeważającej części ukształtowany został jako bagnisty i lesisty płaskowyż, przez który przebiega dział wodny między dopływami Pilicy i Nidy. Bezpośrednio na zachód rozciąga się kotlina rzeczna Pilicy (prawobrzeżnym jej dopływem jest największy ciek wodny gminy – Zwlecza). Cechami charakterystycznymi gminy są: niewielkie zróżnicowanie pod względem ukształtowania terenu, stosunkowo duży udział powierzchni lasów i terenów zmeliorowanych oraz generalnie niskiej jakości gleby. Gmina graniczy z dwiema świętokrzyskimi gminami, Włoszczową i Radkowem oraz z gminami Koniecpol i Szczekociny zlokalizowanymi na obszarze województwa śląskiego. Zajmuje ona powierzchnię 163 km², co stanowi 18% powierzchni powiatu.


Mapa